Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä 15.4.2015


Rekisterinpitäjä

Toplux Oy / Y:0573069-4
P: 0424 947 630
Harkkoraudantie 4, 00700 HELSINKI


Rekisteriasioista vastaava

Tuolikauppa.fi / Toplux Oy
Puh: 0424 947 637
Email: info@tuolikauppa.fi


Rekisterin nimi

Tuolikauppa.fi  -verkkokaupan käyttäjärekisteri


Rekisterin käyttötarkoitus

Tuolikauppa.fi -verkkokaupan käyttäjärekisteriin sisältämiä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

- Nimi
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite

Rekisterimerkintä syntyy, kun

a) Asiakas rekisteröityy verkkokauppaan 
b) tai tilaa tavaraa
c) tai tilaa sähköisen uutiskirjeen


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Tuolikauppa.fi -verkkokaupan käyttäjästä tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tuolikauppa.fi -verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, johon pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Järjestelmä on suojattu palomuurilla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Asiakastietoja sisältävän koneellisen järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritetyt Tuolikauppa.fi -verkkokaupan edustajat. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat ulkopuolisilta suljetuissa lukituissa tiloissa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla.

Tuolikauppa.fi -verkkokaupan asiakasrekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta


Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.


Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna joko kirjeitse rekisterinpitäjän osoitteeseen tai sähköpostilla info@tuolikauppa.fi


Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä tekee täydennyksiä, korjauksia ja poistoja rekisteröidyn tietoihin, tiedon ollessa vanhentunutta tai puutteellista. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti rekisterinpitäjään.